Vesti

IEG Kontrola kvaliteta

ieg-garantni-rok

Da bi proizvod nekog proizvođača posedovao i zadržao kvalitet koji se garantuje, potrebno je da se proizvodni proces odvija uvek na, isti, propisani način. Jedino na taj način svaki pojedinačni proizvod I celokupna proizvodnja mogu dostići željeni nivo kvaliteta.

U preduzeću IEG Beograd se ovom segmentu posvećuje velika pažnja. Tradicija od više od 35. godina poslovanja i liderska pozicija među proizvođačima električnih grejača je samo po sebi indikativno da se kontroli kvaliteta posvećuje posebna pažnja.

Da bi kvalitet proizvoda bio na visokom nivou potrebno je da sve komponente koje sačinjavaju finalni proizvod budu odgovarajućeg kvaliteta I to u svim delovima proizvodnog procesa. Iz tog razloga na prvom mestu se kontrolišu ulazni materijali i delovi (sklopovi). Ukoliko oni zadovoljavaju potrebne standarde kvaliteta proizvodni proces se može nastaviti.

Tokom procesa izrade električnih grejača na svim vitalnim fazama proizvodnje vrši se kontrola koja prati proizvodni proces. Na ovaj način se ceo proizvodni proces kontroliše i sprečavaju se potencijalni problemi koji mogu nastati, dok je finalni proizvod uvek u zahtevanom kvalitetu.

Sistem kontrole kvaliteta posedujemo od 2005/6. godine, I od tada on predstavlja naš sastavni deo proizvodnje. Za održavanje kontrole kvaliteta finalnog proizvoda koristimo namenske uređaje renomiranih svetskih proizvođača.