Vesti

Garantni rok

garantni rok

Garantni rok za sve IEG proizvode je 25. meseci od dana kupovine (ugradnje) električnog grejača. Grejači moraju biti priključeni na propisani napon pod uslovima koji garantuju bezbedan i kvalitetan rad.

Ugradnju tj. zamenu grejača rade za to stručno osposobljena i ovlašćena lica (spisak servisera možete zatražiti od službe prodaje). Garancija važi samo ako se grejač koristi na adekvatan i propisan način u odgovarajućoj sredini predviđenoj za tip grejača koji koristite.

Za bojlerske grejače mora biti ispunjen i uslov redovnog šestomesečnog održavanja (čišćenje kazana od kamenca) urađenog od strane ovlašćenog lica. U slučajevima da se grejač ne koristi na propisani način (odgovarajući napon, sredina u kojoj radi i sl.), ukoliko nije ugrađen odn. zamenjen od strane ovlašćenog lica (overena garancija) garancija ne važi. Više o garantnim listovima pročitajte na korisnim linkovima na početnoj stranici web stranice.