Serbian English German Russian

Tehnologija

СНПЧ А7 Саратов, обзоры принтеров и МФУ

Od svog osnivanja pa do današnjih dana IEG je težio da bude u vrhu proizvođača električnih grejača. U početku je to bilo sopstveno okruženje ali se vremenom oblast proširivala tako da danas obuhvata balkanski region. Da bi došao na mesto u samom vrhu, koje sada i zauzima akcenat je bio kvalitet pa produktivnost. Kvalitet je zahtevao posedovanje mašina i opreme najvišeg tehničko-tehnološkog nivoa a takva oprema je garantovala i povećanje obima proizvodnje. Izbor opreme je pao na Švedsku firmu KHANTAL koja je jedan od lidera u  proizvodnji mašina i opreme potrebne u industriji proizvodnje električnih grejača. Oprema ovog proizvođača poseduje najviši svetski kvalitet i ima vrlo visoke standarde. Mašine i oprema koju je IEG kupovao od ovog proizvođača ima mogućnost kontinualnog praćenja procesa rada, kontrole, umreženja u SCADA sistem. Vitalne mašine su sa PLC kontrolom i upravljanjem tako da je njihovo praćenje i kontrola kontinualno. Prateći i trendove u ovoj grani industrije čak i oprema koja je nabavljena na smom početku je takvih karakteristika da je po mogućnostima u rangu sa najnovijim mašinama jer je koncipirana tako da se može lako prilagoditi najnovijim zahtevima.

 

Grejači koje proizvodi IEG su proizvedeni u po KHANTAL-OAKLEY  metodi sa najkvalitetnijim materijalima i komponentama dostupnim na svetskom tržištu. Našu opremu sačinjavaju poslednji tipovi KHANTAL mašina i opreme. Najveći broj naših grejača je proizveden u skladu sa EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13 standardom i posedujemo CE znak koji je validan u zemljama EU. 

Stalno praćenje novih materijala, njihova primenjivost u oblasti proizvodnje električnih grejača pružili su kao rezultat grejače čije su električne karakteristike daleko bolje nego što je to bio slučaj na početku, radni vek je duži, bezbednost povećana, smanjen pa čak i potpuno eliminisan štetni uticaj na životnu sredinu.

 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745